srijeda, 11. srpnja 2012.

Umijeće komunikacije

Komunikacija je jedno od najvažnijih područja u životu, to je proces spajanja.

Nekoliko je razina komunikacije: sami sa sobom, sa drugom osobom ili osobama, sa višom inteligencijom. Na svim tim razinama potrebno je ostvariti osjećaj povezanosti i sklada.

Umijeće komunikacijeKomunikacija na objektivnoj razini izražena u postocima izgleda ovako: 70% čine riječi, vokalni ton glasa i zvukovi čine 38% a neverbalna komunikacija govorom tijela 55%.


Slušanje je umijeće presudno za uspješnu komunikaciju.
 Kada nekoga pažljivo slušate omogućavate toj osobi da dođe u kontakt sa samim sobom i da izrazi svoju jedinstvenost, originalnost te da izrazi svoju osobnost.

Najveći dio komunikacije (oko 93%) ostvaruje se u subjektivnom dimenziji, putem naših misli i osjećaja. Stoga, ako u mislima okrivljujete, etiketirate ili optužujete osobu s kojom komunicirate, nećete moći ostvariti uspješnu komunikaciju. Ona to osjeća, te se ponaša i razgovara u skladu s tim. Reći ćete: "Ali ja joj to nisam nikada rekao, ne može to znati". To što joj niste rekli ne znači da ne zna. Znači samo da informaciju nije dobila kroz objektivnu komunikaciju riječima nego kroz misli i osjećaje. Takva komunikacija naziva se komunikacija "um sa umom".

Kako nas stari negativni programi (okrivljavanje, etiketiranje...) ne bi opterećivali i ometali u komunikaciji potrebno je oslobađanje od takvih programa i zamjena za nove pozitivne.
Dakle za uspješnu komunikaciju potrebno je uspješno komunicirati i na objektivnoj i na subjektivnoj razini.