srijeda, 9. listopada 2013.

Dr. O. Carl Simonton o Silva metodi 
Dr. Carl Simonton O., osnivač Simonton Research Institute onkolog, nagrađivani stručnjak i pionir na području komunikacije uma i tijela u borbi protiv raka.

Promatranje povezanosti raka sa emocionalnim stanjem traje već jako dugo npr. ako odemo negdje na sami početak: Gendron je u raspravi napisanoj 1701. godine,  pisao o prirodi i uzrocima raka gdje je naveo  „utjecaj životnih nevolja koje uzrokuju velike poteškoće i tugu“, 1783.god. Burrows je tu bolest pripisao „nemirnim strastima uma koje pacijenta obuzimaju tijekom dugih razdoblja“ što nalikuje na rani opis kroničnog stresa.
Prvo statičko ispitivanje povezanosti emocionalnih stanja i raka objavio je Snow još davne 1893. godine, tako da povezanost uma i tijela nije ništa novo i znanstveno je istraženo.

Dr. O. Carl Simonton sa suprugom je razvio pristup liječenju raka koji kombinira tradicionalne medicinske postupke s psihološkim liječenjem kako bi se stvorili najpovoljniji i unutarnji i vanjski uvjeti za oporavak. Istraživali su na koji način osobne reakcije na stres i drugi emocionalni čimbenici mogu pridonijeti nastanku i napredovanju raka, te na koji način pozitivno očekivanje, opuštanje vježbe vizualizacije, određivanje ciljeva, izgradnja emocionalnog sustava potpore i dr. mogu pridonijeti izlječenju. Pokazalo se da broj preživjelih pacijenata sa kojima su radili čak dvostruko veći broj od nacionalnog prosjeka kod kojih je došlo do povlačenja bolesti ili potpunog izlječenja.

Dr. Carl Simonton O., osnivač Simonton Research Institute onkolog, nagrađivani stručnjak i pionir na području komunikacije uma i tijela u borbi protiv raka je rekao:

"Počeo sam s idejom da pacijentov stav ima ulogu kao odgovor na bilo koji oblik liječenja, a to bi moglo utjecati na tijek njegove bolesti, pronašao sam Silva Metodu koja mi je dala alat za korištenje u učenju pacijenta kako bi započeli interakciju i uključili se u svoj proces ozdravljenja"

On je također rekao “Silva Metoda je jedan od najmoćnijih i jedinstven alata koji imam za ponuditi pacijentu.“

Pročitajte više o radu i tehnikama koje pacijenti koriste kako bi se izlječili u knjizi „Kako ponovno ozdraviti“. U knjizi Carl Simonton govori i zašto se neki pacijenti oporave, a drugi ne, iako su im medicinske prognoze iste.

Bijeli vitezovi na bijelim konjima koji ubijaju stanice raka, predstavljene malim i sporim stvorenjima