četvrtak, 24. ožujka 2016.

Kako prestati igrati ulogu žrtve u životu


"Ako nikada nije naša pogreška, ne možemo preuzeti odgovornost. Ako ne možemo preuzeti odgovornost, mi ćemo uvijek biti žrtva. "- Richard Bach

Lako je biti žrtva. Lako je prepustiti kontrolu nad svojom situacijom i srećom drugima. Lako je žaliti sebe, kriviti druge i osjećati se kao da je svijet protiv nas. Lako je ne poduzeti ništa, jer -  "ne mogu."
To je jednostavno. A, to je ovisnost.

Ne razumijete ništa? Ljuti vas ovakav tekst?
Onda svakako pročitajte cijeli članak jer je napisan za vas.

Mentalitet žrtve ima neke prednosti, i to je ono što ga čini tako ovisnim...

.... u nastavku...
Koje su to prednosti i gdje su "kuke" koje stvaraju ovisnost.