utorak, 24. rujna 2013.

Učenje u Alfa stanjuIstraživanje mozga je danas jedno od najzastupljenijih područja znanstvenog istraživanja uopće.
Zahvaljujući istraživanjima dolazimo do novih znanja o tome kako funkcionira mozak i njegov značaja u cjelokupnom sustavu čovjeka.
Da bi lakše razumjeli što znači učenje u Alfa stanju i kakve prednosti su u odnosu na dosadašnji način učenja potrebno je objasniti što se dešava sa mozgom i što je "Alfa" stanje. 


Električna aktivnost mozga može se mjeriti preko EEG-a (elektroencefalograma) koji očitava Beta, Alfa, Theta i Delta moždane valove. 
Kada smo budni mozak dominantno pulsira na Beta moždanim valovima, od 14 do 21 Hz, dok u opuštenom stanju uma i tijela počinje raditi na nižim moždanim frekvencijama, od 7 do 14 Hz, na Alfa frekvencijama. Znanstvena istraživanja dokazala su da Alfa moždani valovi donose mnoštvo dobrobiti kao što su pojačani rad imunološkog sustava, oslobađanje nagomilanoga stresa i stvaranje otpornosti na buduće stresne situacije, sinkronizacija rada obje moždane polutke lijeve logički-racionalne i desne kreativno-intuitivne. "Alfa" je ključ bržeg i efikasnijeg učenja, jer se informacije na Alfa razini utiskuju mnogostruko brže, a uspješnost prisjećanja informacija direktno je vezana za jačinu njihovog utisnuća. Na taj način  se postiže veći interes za učenje, drastično poboljšanje ocjena, porast samopuzdanja i povećanu sposobnost rješavanja problema – što je sama definicija kreativnosti. Također dolazi do znatnog povećanja intuitivnih sposobnosti, koje su jedan od ključnih elemenata u kreativnom radu. Učenici i studenti koji uče u Alfa stanju pokazali su poboljšanu vještinu komunikacije i veće zadovoljstvo sobom.
Kvaliteta i kvantiteta usvojenoga znanja dodatno raste s vremenom a učenje je pravo zadovoljstvo.

Nema komentara:

Objavi komentar